"Их дээд сургуулийн CLOUD UNIMIS систем" сургалт явагдлаа

ШУТИС-ийн багшийн хөгжлийн төв, Е-Нээллтэй институт, ЕНИ-ийн багшийн хөгжлийн багтай хамтран зохион байгуулсан “ Их дээд сургуулийн CLOUD UNIMIS систем ” сургалт 2018 оны 1 дүгээр сарын 22, 23-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Сургалтанд ХШУС, БУХС, ГХИ, БАС, ҮТС, ЭХС, ГУУС сургуулиудын нийт 55 багш оролцлоо.
1. Лекц татах
2. Лекц татах
3. Лекц татах
4. Лекц татах
5. Лекц татах
6. Лекц татах