ШУТИС-ийн магистрын зайн сургалт

 • 1. Элсэн суралцахыг хүсч байгаа мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй байна.
 • 2. Дипломын хавсралт дахь үнэлгээний голч дүн (GPA) 2.5 ба түүнээс дээш байна.

Магистрын түвшний зайн сургалтын мэргэжлүүд

 • Авто замын барилга
 • Барилгын геотехник
 • Байгууламжийн шинжилгээ, зураг төслийн автоматжуулалт
 • Хайгуулын өрөмдлөгийн техник, технологи
 • Геологи
 • Уул уурхайн менежмент
 • Уул уурхайн машин, тоног төхөөрөмж
 • Цахилгаан системийн автоматжуулалт
 • Дулааны процессийн автоматжуулалт
 • Эрчим хүчний менежмент
 • Компьютер техник
 • Цахилгаан хангамж
 • Нийгмийн ажил
 • Техникийн мэргэжлийн орчуулга
 • Нефтийн бүтээгдэхүүний химийн технологи
 • Материал судлал, шинэ материалын химийн технологи
 • Органик хими
 • Химийн технологи
 • Инженер математик
 • Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй
 • Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи
 • Тээврийн менежмент
 • Автомашин, авто аж ахуй
 • Харилцаа холбооны менежмент
 • Холбооны сүлжээ, холболтын технологи
 • Утасгүй холбоо
 • Мэдээллийн технологи
 • Мэдээллийн системийн менежмент
 • Үйлдвэрлэлийн менежмент
 • Төрийн захиргааны менежмент
 • Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи
 • Виртуаль сургалтын систем

Эрх зүйн орчин

Магистрын түвшний зайн сургалт

Монгол улсын засгийн газрын тогтоол .

Зайны сургалтын үндэсний хөтөлбөр

ШУТИС-ийн зайн сургалтын хөтөлбөр.