Images-loading
Images
МОНГОЛЫН ХАМГИЙН АНХНЫ

Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ

ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
Images
Монголын анхны

Магистрийн Түвшний Зайн сургалт

Е-Нээлттэй институт
Images
  • Images
  • ШУТИС-ийн Төв Корпус, E-р байр, Улаанбаатар хот
  • Утас: 976-11-324085
  • Факс: 976-11-318152

Е-Нээлттэй институт

2010 онд БСШУЯ-ны сайдын 2007 оны 183 тоот тушаалыг үндэслэсэн Ректорын 28 тоот тушаалын дагуу Мэдээллийн Технологийн Төв, ICT заах арга зүйн төвийг нэгтгэж ШУТИС-ийн зайн сургалтын үйл ажиллагааг удирдан явуулах Е-Нээлттэй Сургуулийг байгуулж 2014 он ШУТИС-ийн Удирдах зөвлөлын шийдвэрээр Е-Нээлттэй институт болон өргөжсөн.

Images

E-Conference room/E-405/

Images

U-Class room /E-404/

Images

E-Test room /E-409/

Images

Multimedia studio /E-408/

U-MUST

Images

Манай хамт олон

Images
Мэдээлэл Технологийн баг
Images
Виртуаль технологийн тэнхим